Haaste #29

ENG: No limit on cuts. The towers are 4 squares high, in the middle of them, with 1 frame recesses.

FIN: Ei palojen rajoitusta. Tornit ovat 4 ruutua korkeita, niiden keskellä 1 ruudun syvennykset.

SWE: Det finns ingen gräns för antalet block. Tornen ska vara 4 rutor höga med var sina fördjupningar på en ruta mitt i dem.

GER: Keine Schnittbegrenzung. Die Türme sind 4 Quadrate hoch, in der Mitte mit 1 Rahmenaussparungen.

ESP: No hay límite en los cortes. Las torres tienen 4 cuadrados de altura, en medio de ellas, con 1 marco de huecos.

26 erilaista palaa takaa sen, että avaruudellista hahmotuskykyä joutuu ja pääsee käyttämään.